חוגים

היחידה לנוער שוחר מדע מקיימת חוגים בשני מסלולים :

מסלול מחוננים – תלמידים מכיתות ד'-ז' שאותרו באמצעות סדרה של מבחני אבחון (מכון סולד) והומלצו על ידי מחנכיהם, מוזמנים לקחת חלק בפעילות זו בשעות אחר-הצהריים.

מסלול צעירים שוחרי מדע – מסגרת שבה יתקיימו חוגים בשעות אחר-הצהריים, חוגים אלה מיועדים לתלמידי כיתות ד'-ו'. המעוניינים להשתתף בחוגים מוזמנים לבוא בליווי המלצה של מחנך/ת הכיתה שבה הם לומדים.

החוגים עוסקים בפיתוח חשיבה. המדריכים בחוגים הם תלמידי מחקר וחוקרים פעילים של אוניברסיטת בר-אילן, הפותחים בפני התלמידים צוהר לעולם המדע והמחקר.

חוברת חוגים     למועדי פעילויות החוגים    טופס הרשמה   

דגשים:

  • החוגים מיועדים לתלמידים המוכנים להתמודד עם חומר ברמה גבוהה.
  • החוגים נערכים במהלך שנת הלימודים האקדמית בשעות אחר הצהריים.
  • כל חוג מתקיים פעם בשבוע: סה"כ 18 מפגשים בשנה.
  • מטרת החוגים היא ליצור עניין בתחומי המדע. לכן, מדריכי החוגים עשויים להקדיש זמן רב על נושא מסוים, שבו מגלים המשתתפים עניין, על חשבון נושאים אחרים בתוכנית החוג.

היחידה למחוננים שייכת לוועדה לקידום החינוך המדעי לנוער ושותפה למוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. היחידה באוניברסיטת בר-אילן נתמכת על-ידי המינהל למדע וטכנולוגיה, המחלקה לנוער שוחר מדע והמחלקה למחוננים במשרד החינוך.

rr