ימי עיון

במסגרת פעילות היחידה, נמשיך גם השנה באירוח תלמידים מכיתות ד'- י"ב לימי עיון באוניברסיטת בר-אילן. פעילות היחידה היא בפיקוח ועדה אקדמית ובפיקוח משרד החינוך והתרבות. לקראת שנה"ל אנו מציגים בפניכם ימי עיון בנושאים חדשים ומרתקים. יום עיון הינו במשך 6-2 שעות אקדמיות. ניתן להוסיף זמן או לשנות את הנושאים הנלמדים, לפי דרישה ובתיאום. כמו כן, ניתן לרכוש חבילת ימי עיון בנושא אחד או מספר נושאים. לרשימת ימי העיון.

מטרתנו:

  1. הצגת נושאים מתקדמים שאינם נלמדים בביה"ס, הנמצאים בחזית המדע מחד, תוך העמקה בנושאים שכן נלמדים בביה"ס מאידך.
  2. הכרת מכשור שאינו קיים בביה"ס ועריכת ניסויים שאין אפשרות מעשית לבצעם בביה"ס.
    היכרות התלמידים עם מוסד אקדמי וחשיפה לנעשה בו בתחום המחקר במקצוע התמחותם בביה"ס.
  3. מפגש עם חוקרים במהלך עבודתם במעבדות האוניברסיטה.

כיצד נרשמים:

יש למלא את טופס ההזמנה (בקובץ המצורף למטה) ולהחזירו אלינו בפקס או במייל.  לאחר סגירת תאריך ופעילות יש למלא ולהעביר אלינו את כתב ההתחייבות ולצרף רשימת תלמידים הכוללת שם ומספרי ת.ז. וזה יהיה האישור הסופי. על כתב ההתחייבות חותם מי שמשלם על יום העיון.

טופס הזמנה וכתב התחייבות ליום עיון

תשלום: המחיר ליום עיון מצויין בתוך טופס הרישום המתאים. לאחר יום העיון תישלח חשבונית בדואר.

חוברת ימי העיון לשנת תשע"ח

rr