לוח זמנים

לוח זמנים וחופשות לשנת תשע"ח

שנת הלימודים כוללת 18 מפגשים שיתקיימו בשעות אחה"צ, אחת לשבוע, במשך 3 שעות אקדמיות.
החוגים מתחילים ביום ראשון, ט"ז בחשוון תשע"ח ומסתיימים ביום א', כ"ב באייר תשע"ח  5.11.17 – 7.5.18

לוח חופשות:

  • חופשת חנוכה: יום א', כ"ב בכסלו תשע"ח, ועד יום ד', ב' בטבת תשע"ח,  10.12.2017 – 20.12.2017
  • חופשת סמסטר: מיום א', י"ב בשבט תשע"ח, ועד יום ב', י"א באדר תשע"ח, 28.1.2018 – 26.2.2018
  • חופשת פסח: מיום א', ט' בניסן תשע"ח, ועד יום ה', כ' בניסן תשע"ח, 25.3.2018 – 5.4.2018

מועדי פעילות החוגים – תשע"ח

 

rr