סגל היחידה

דיקאן הפקולטה למדעים מדויקים: פרופ' משה לוינשטיין

ראש מינהל הפקולטה למדעים מדויקים: מר ישראל ברגר

מרכז אקדמי: ד"ר מרדכי ליבנה

מנהלת היחידה: גב' הדסה (שפייזמן) אוסטרוב

מזכירות:  טל בידני, חגית פרייזלר

וועדת ייעוץ אקדמית: נציגים בכירים של המחלקות מהפקולטות השונות המעורבות בפעילות היחידה.

rr